Spirálka z.s. pořádá 9. ročník pátek 10. listopadu 2023
od 17:00
19:00 hod. start hlavního závodu

Běh noční Třebíčí

Pozvánka

na 9. ročník Běhu noční Třebíčí

Spirálka z.s. si Vás dovoluje pozvat v pátek 10. listopadu 2023 na Karlovo náměstí v Třebíči, kde bude probíhat prezentace a start závodu.
V 17:30 hodin budou zahájeny dětské závody a hlavní závod odstartuje v 19:00 na horní straně Karlova náměstí před Tourist Pointem.
Na účastníky hlavního závodu čeká hravá členitá trať vedená historickým centrem města.
Zájmem organizátorů je uspořádat závod v nezvyklém prostředí, na nezvyklé trati a v nezvyklou hodinu a nepřímo tak pomoci někomu, kdo si to zaslouží.
Z každého startovného poputuje 50 Kč jako dar osobě s hendikepem, které jsme se v letošním roce rozhodli opět pomoci.
www.nadejeprosofinku.cz
FB: @nadejeprosofinkuSMA
IG: @nadeje_pro_sofinku
Děkujeme všem!
Více informací naleznete v propozicích.
Akce se koná za podpory McRAI s.r.o., Vestavné spotřebiče s.r.o., MKS Třebíč, Relative.

Propozice

Pořadatel

McRAI, s.r.o., Spirálka, z.s.

Termín

pátek 10. listopadu 2023 od 17:00 hod.

Ředitel závodu

Tomáš Nováček

Prezence

Tourist Point, Karlovo nám. 47, Třebíč,
děti od 17:00 hod., dospělí od 17:30 hod., konec prezence dospělých v 18:30 hod.,
přijďte k prezenci prosím včas.

Kategorie a časový pořad

17:30 děti s rodiči 6 let a mladší 2017 a ml. 100 m
17:45 nejmladší žáci a žákyně 7 - 9 let 2016 - 2014 350 m
18:00 mladší žáci a žákyně 10 - 12 let 2013 - 2011 700 m
18:15 starší žáci a žákyně 13 - 15 let 2010 - 2008 1 050 m
19:00 dorostenci, dorostenky 16 - 17 let 2007 - 2006 3 350 m
ženy 18 let a starší 2005 a starší 5 850 m
muži 18 let a starší 2005 a starší 8 350 m
Dětské kategorie jsou nesoutěžním během, každý účastník dostane v cíli malou odměnu.

Registrace

Předem za zvýhodněnou cenu na url: behnocnitrebici.cz, na místě v den závodu.
Prosím přednostně využívejte registraci předem, přes náš web, pokud na závod následně nedorazíte, nic se neděje.

GPS

49.2155378N, 15.8799475E

Start a cíl

Na horní straně Karlova náměstí před Tourist Pointem.

Tratě

Děti a žáci běhají okruhy na ploše náměstí. Dorostenecké kategorie běží jeden okruh z hlavního závodu. Hlavní závod se běží na dva respektive tři okruhy po místních účelových komunikacích v centru města a Židovské čtvrti. Jeden okruh hlavního závodu má délku 2,50 km.

Povrch

Zpevněný, asfaltová silnice, dlážděný povrch.

Startovné

Platí pouze dospělé kategorie mužů a žen, dorost a žákovské kategorie zdarma. Předem přihlášení 200 Kč, na místě v den závodu 300 Kč. Startovné se platí v den závodu v místě prezence. Z každého startovného poputuje 50 Kč jako dar osobě s hendikepem, které jsme se v letošním roce rozhodli trošičku pomoci.
www.nadejeprosofinku.cz
FB: @nadejeprosofinkuSMA
IG: @nadeje_pro_sofinku

Šatny, WC

V místě startu a cíle, v Tourist Pointu v budově Národního domu (pouze v omezeném počtu). Je možné využít i sál v druhém patře, kde je i WC.

Ceny

Odměněny budou všechny žákovské kategorie a prvních 10 mužů a žen.

Výsledky

Po závodě u pořadatelů, dále budou zveřejněny na behnocnitrebici.cz.

Ustanovení

Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí a zodpovídají za svůj zdravotní stav. Cenné věci si neodkládejte v šatně.

Informace

Tomáš Nováček, mob.: 776 550 230, e-mail: novacekt@seznam.cz

Partneři

McRAI s.r.o., MKS Třebíč