Spirálka z.s. pořádá 7. ročník pátek 5. listopadu 2021
od 17:00
19:00 hod. start hlavního závodu
V blízkosti ZŠ Týnská / Třebíč

Běh noční Třebíčí

Pozvánka

na 7. ročník Běhu noční Třebíčí

POZOR ZMĚNA MÍSTA STARTU!
Spirálka z.s. si Vás dovoluje pozvat v pátek 5. listopadu 2021 na ZŠ Týnská - Hrádek Třebíč, kde bude probíhat prezentace a start závodu.

V 17:30 hodin budou zahájeny dětské závody a hlavní závod odstartuje v 19:00 hodin v blízkosti ZŠ Týnská.
Na účastníky hlavního závodu čeká hravá členitá trať vedená historickým centrem města.
Zájmem organizátorů je uspořádat závod v nezvyklém prostředí, na nezvyklé trati a v nezvyklou hodinu a nepřímo tak pomoci někomu, kdo si to zaslouží.
Z každého startovného poputuje 50 Kč jako dar osobě s hendikepem, které jsme se v letošním roce rozhodli opět pomoci.
Děkujeme všem!
Více informací naleznete v propozicích.
Akce se koná za podpory McRAI s.r.o., Vestavěné spotřebiče s.r.o., MKS Třebíč, Relative, Zdravíčko.

Propozice

Pořadatel

SPIRÁLKA z.s., firma McRAI s.r.o.

Termín

pátek 5. listopadu 2021 od 17:00 hod.

Ředitel závodu

Tomáš Nováček

Prezence

ZŠ Týnská, Týnská 821/8, 674 01 Třebíč
děti od 17:00 hod., dospělí od 17:30 hod., konec prezence dospělých v 18:30 hod., přijďte k prezenci prosím včas!

Kategorie a časový pořad

17:30 rodiče s dětmi 6 let a mladší 2015 a ml. 100 m
17:45 nejmladší žáci a žákyně 7 - 9 let 2014 - 2012 475 m
18:00 mladší žáci a žákyně 10 - 12 let 2011 - 2009 950 m
18:15 starší žáci a žákyně 13 - 15 let 2008 - 2006 1 425 m
19:00 dorostenci, dorostenky 16 - 17 let 2005 - 2004 2 500 m
ženy 18 let a starší 2003 a starší 5 500 m
muži 18 let a starší 2003 a starší 7 500 m
Dětské kategorie jsou nesoutěžním během, každý účastník dostane v cíli malou odměnu.

Registrace

Předem za zvýhodněnou cenu na url: behnocnitrebici.cz, na místě v den závodu.
Prosím přednostně využívejte registraci předem, přes náš web, pokud na závod následně nedorazíte, nic se neděje.

GPS

49.2197267N, 15.8764725E

Start a cíl

V blízkosti ZŠ Týnská na ulici Hrádek.

Tratě

Děti a žáci běhají okruhy v ulicích okolo ZŠ Týnská a v Židovské čtvrti. Dorostenecké kategorie běží jeden okruh z hlavního závodu. Hlavní závod se běží na dva respektive tři okruhy po místních účelových komunikacích v Židovské čtvrti a přilehlých částech města. Jeden okruh hlavního závodu má délku 2,50 km.

Povrch

Zpevněný, asfaltová silnice, dlážděný povrch.

Startovné

Platí pouze dospělé kategorie mužů a žen, dorost a žákovské kategorie zdarma. Předem přihlášení 200 Kč, na místě v den závodu 300 Kč. Startovné se platí v den závodu v místě prezence. Z každého startovného poputuje 50 Kč jako dar osobě s hendikepem, které jsme se v letošním roce rozhodli trošičku pomoci.

Šatny, WC

V místě prezence, v budově ZŠ Týnská (pouze v omezeném počtu).

Ceny

Odměněny budou všechny žákovské kategorie a prvních 10 mužů a žen.

Výsledky

Po závodě u pořadatelů, dále budou zveřejněny na behnocnitrebici.cz.

Ustanovení

Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí a zodpovídají za svůj zdravotní stav. Cenné věci si neodkládejte v šatně.

Informace

Tomáš Nováček, mob.: 776 550 230, e-mail: novacekt@seznam.cz

url

behnocnitrebici.cz