Atletic Třebíč a TJ Spartak Třebíč, oddíl triatlonu pořádají 5. ročník sobota 3. listopadu 2018
od 17:00
19:00 hod. start hlavního závodu
Karlovo náměstí / Třebíč

Běh noční Třebíčí

Pozvánka

na 5. ročník Běhu noční Třebíčí

Atletic Třebíč spolu s oddílem triatlonu TJ Spartaku Třebíč si Vás dovolují pozvat v sobotu 3. listopadu 2018 na Karlovo náměstí v Třebíči, kde se bude závodit.
V 17:30 hodin budou zahájeny dětské závody na Karlově náměstí. Hlavní závod odstartuje v 19:00 hodin.
Na účastníky hlavního závodu čeká hravá členitá trať vedená historickým centrem města.
Zájmem organizátorů je uspořádat závod v nezvyklém prostředí, na nezvyklé trati a v nezvyklou hodinu a nepřímo tak pomoci někomu, kdo si to zaslouží.
V letošním roce bychom rádi příspěvkem ze startovného pomohli nevidomému Ondrovi Zmeškalovi v jeho snaze probojovat se na paralympiádu v Tokiu.
Děkujeme všem!
Více informací naleznete v propozicích.
Akce se koná za podpory generálního partnera banky Sparkasse a partnerů McRAI s.r.o., Vestavěné spotřebiče s.r.o., Pažitka s.r.o., MKS Třebíč, Relative, Zdravíčko.

Propozice

Pořadatel

Atletic Třebíč a TJ Spartak Třebíč, oddíl triatlonu

Termín

sobota 3. listopadu 2018 od 17:00 hod.

Ředitel závodu

Tadeáš Mahel

Prezence

Tourist Point, Karlovo nám. 47, Třebíč, děti od 17:00 hod., dospělí od 17:30 hod.

Kategorie a časový pořad

17:30 rodiče s dětmi 6 let a mladší 2012 a ml. 100 m
17:45 nejmladší žáci a žákyně 7 - 9 let 2011 - 2009 350 m
18:00 mladší žáci a žákyně 10 - 12 let 2008 - 2006 700 m
18:15 starší žáci a žákyně 13 - 15 let 2005 - 2003 1 050 m
19:00 dorostenci, dorostenky 16 - 17 let 2002 - 2001 3 350 m
ženy
muži
18 let a starší
18 let a starší
2000 a starší
2000 a starší
5 850 m
8 350 m
Dětské kategorie jsou nesoutěžním během, každý účastník dostane v cíli malou odměnu.

GPS

49.2155378N, 15.8799475E

Start a cíl

Na horní straně Karlova náměstí před Tourist Pointem.

Tratě

Děti a žáci běhají okruhy na ploše náměstí. Dorostenecké kategorie běží jeden okruh z hlavního závodu. Hlavní závod se běží na dva respektive tři okruhy po místních účelových komunikacích v centru města a Židovské čtvrti. Jeden okruh hlavního závodu má délku 2,50 km.

Povrch

Zpevněný, asfaltová silnice, dlážděný povrch.

Startovné

Muži, ženy 150 Kč, dorost a žákovské kategorie zdarma, startovné se platí v den závodu na místě prezence. 50 Kč z každého startovného poputuje jako dar na dobročinné účely.

Šatny

V místě startu a cíle, v Tourist Pointu v budově Národního domu (pouze v omezeném počtu).

Ceny

Odměněny budou všechny žákovské kategorie a prvních 10 mužů a žen.

Výsledky

Po závodě u pořadatelů, dále budou zveřejněny na nocnibehtrebic.cz.

Ustanovení

Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí a zodpovídají za svůj zdravotní stav. Cenné věci si neodkládejte v šatně.

Informace

Tadeáš Mahel, mob.: 608 641 603, e-mail: tadeas.mahel@gmail.com , Tomáš Nováček, mob.: 776 550 230, e-mail: novacekt@seznam.cz

url

nocnibehtrebic.cz